Zaščita končnih točk

Zaščita končnih točk in strežnikov je temelj zagotavljanja informacijske varnosti. Pregledovanje, analiziranje in vrednotenje dogajanja na končnih točkah, ki je podkrepljeno z umetno inteligenco predstavlja zaščito nove generacije. Zaznavanje tako znanih, kot tudi neznanih zlonamernih vzorcev in njihovo preprečevanje je bistvenega pomena pri prepečevanju kibernetskih napadov.

Sophos
Požarne pregrade

Požarne pregrade predstavljajo vstopno točko v našo organizacijo. Zato mora imeti kvaliteta prednost pred ceno. Nove generacije pregrad imajo sposobnost zagotavljanja varnosti na širokem spektru. Lovke pregrad se razprostirajo od notranjosti omrežja in vse do oblaka. Pri tem, poleg statičnih pravil, uporabljajo tudi pravila, snovana na javnih in zasebnih zbirkah groženj.

CheckPoint
Mrežna varnost

Ljudje komuniciramo preko glasu, kretenj in znakov. Računalniški sistemi pa za komunikacijo uporabljajo omrežja. In vidljivost na nivoju omrežij predstavlja eno ključnih nalog varnostnega IT oddelka. Omogoča nam pravočasno zaznavo in odziv, ki prepreči izgubo informacij. Hkrati pa nam rešitve olajšajo odkrivanje mrežnih težav. Naprave za analizo omrežnega pometa zapolnjujejo vidljivostno verzel, ki nastane med požarnimi pregradami in zaščito končnih točk. Uporabljamo jih za zaznavo neznanih in notranjih groženj.

Flowmon
Priviligirani računi

Upravljanje z gesli predstavlja enega težjih izzivov IT skupine. Od uporabnikov do administratorjev, privzetih računov.  Potem pa so tu še gesla, ki leta ostajajo enaka. Takšne ranljivosti lahko ohromijo organizacijo. Z nadzorom nad privilegiranimi računi zmanjšamo verjetnost zlorabe, olajšamo doseganje načela »najmanjšega dodelovanja pravic«, zagotovimo sledljivost in odgovornost.

thycotic
SIEM

Sistem za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov (SIEM) je ključno orodje za celostno spremljanje informacijske varnosti podjetja. Omogoča spremljanje mrežnih naprav, delovnih postaj, strežnikov in ostalih točk informacijskega sistema v realnem času in na enem mestu.  Z njim varnostni inženirji hitreje zaznajo in ukrepajo ob notranjih in zunanjih grožnjah. Če pa se poslužimo še analitičnih algoritmov in zbirk groženj, pa lahko odkrijemo tudi grožnje, katerih doslej ni bilo mogoče.

Splunk
Mikrocop
SIEM - Splunk Enterprise Security

Mikrocop uses Splunk Enterprise Security solution for security incident reviews

Mikrocop is the leading provider of comprehensive solutions for paperless business-making. With integrated, tested solutions they minimize costs, maximize efficiency and improve business quality of their clients. The Splunk Enterprise Security solutions enables security engineers to have a fast insight and responsive time of security incidents from various sources in one place, and was integrated in their business, because they had a big demand for a comprehensive overlook of the system operations and because they can execute demands regarding certificate ISO 9001 and ISO 27001 criteria with more ease.

 

The solution quickly became an integrated part of the business process, since it was enriched with the dashboards that display status of paperless business support services. Dashboards are accessed by developers and management team that uses them to make business decisions based on the data.

900 daily threats

Detection

20GB data daily

Security relevant

Priskočijo vam na pomoč

Rešitve za varnostne bojevnike

Izsiljevalski kriptovirusi, kraja osebnih in poslovnih podatkov, notranje grožnje in napadi na integrireto poslovnih okolj krojijo naš vsakdan.  Skrbno smo izbrali nabor rešitev, ki bodo na pomoč priskočile varnostnim bojevnikom v vašem podjetju.

Sophos Endpoint Protection in Intercept X

Sophos Endpoint Protection in Intercept X sta rešitvi, ki s pomočjo strojnega učenja, znanih vzorcev in analitike vedenja uporabnikov in aplikacij skrbita za zaravovanje vaših delovnih postaj in strežnikov pred nezaželeno programsko opremo.

CheckPoint

Požarne pregrade Check Point omogočajo granulirano mrežno segmentacijo. Podrobna vidljivost na nivoju uporabnikov, skupin, aplikacij, naprav in povezav v omrežju vam pomaga pri vpeljavi dostopa z najnižjo možno stopnjo pravic.

Flowon ADS

Rešitev, ki s pomočjo strojnega učenja zaznava neznane in notranje grožnje. Odkriva sumljivo vedenje, napade na pomembne aplikacije in izgubo informacij.

Thycotic

Upravljanje priviligirane varnosti je izvedljivo. In to celo z orodji, ki jih ljudje radi uporabljajo.

Splunk Enterprise Security

Splunk Enterprise Security je analitično podprta SIEM rešitev, ki omogoča spremljanje varnostni dogodkov v realnem času, avtomatsko zaznava grožnje, določa prioritete raziskovanja in pospeši delo pri raziskovanju varnostnih incidentov.