Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

V letu 2020 smo pristopili k pridobitvi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec na področju organizacijskega upravljanja. Za to področje smo se odločili, ker zajema aktivnosti na različnih področjih družbene odgovornosti: upravljanje, komuniciranje, vključenost v skupnost, okolje in zaposlene. V procesu pridobitve certifikata smo predvsem spoznavali sami sebe, saj smo si tekom sestankov, delavnic in pridobivanja informacij odgovorili na vprašanje, na nekaterih področjih, kot podjetje, že delujemo družbeno odgovorno, na katerih malo manj in kje so še možnosti za izboljšave. Sprejeli smo dvanajst temeljnih ukrepov in si izbrali petnajst ukrepov iz kataloga ukrepov na področju organizacijskega upravljanja.

 

V sam proces smo vključili vodstvo podjetja, zaposlene in pa tudi svoje stranke. Čez postopek nas je na strokoven in prijazen način vodila Lucija Glavič iz inštituta Ekvilib in z dnem 22.04.2021 smo postali ponosni lastnik certifikata. Dodano vrednost pridobitve certifikata vidimo predvsem v sistematičnem pristopu odpiranja tem družbene odgovornosti, na katere lahko v tem hitrem načinu življenja hitro pozabimo. Ugotovili smo, da težko vplivamo na širšo družbeno odgovornost, lahko pa ustvarjamo naše mikro okolje, naše podjetje, na način, da poslujemo odgovorno do vseh vpletenih v poslovni proces, ustvarjamo kulturo podjetja v kateri se vsi zaposleni dobro počutijo, na svoje načine pozitivno vplivamo tudi na širšo skupnost in poskrbimo, da je naš vpliv na okolje kar se da majhen.

 

V okviru pridobivanja certifikata smo pripravili tudi svoje prvo trajnostno poročilo in sicer za leto 2020. Odločili smo se, da bomo trajnostno poročilo pripravljali na dve leti in si določili kazalnike s katerimi bomo merili svoj napredek in spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev. Lepo vabljeni k branju našega trajnostnega poročila.

 

Ogled trajnostnega poročila