Diskovni sistemi NetApp v CERNu

CERN (Evropska organizacija za jedrske raziskave) je največji laboratorij za fiziko delcev na svetu. Trenutno največji tovrstni projekt je veliki hadronski trkalnik, ki se nahaja pod zemljo v bližini sedeža organizacije. Tam se dnevno spopadajo z obvladovanjem ogromne količine podatkov, s pomočjo diskovnih sistemov NetApp pa so dosegli odzivnost pod 1 milisekundo in zmanjašali investicije v diske za 50%.
cern-1
[service icon="moon-key" size="25" color="#878787" title="Kluč do uspeha - tehnologiji FlashCache in SSD"] Ko so pred leti na diskovnih sistemih NetApp zagotovili 2PB kapacitet so pospeševali odzivnost s pomočjo FlashCache vmesnikov, kasneje pa še z vgradnjo SSD diskov. Sistem nudi kapacitete za Oracle podatkovno bazo za inženirje, ki nadzirajo in upravljajo hadronski pospeševalnik.[/service]   [service icon="moon-cogs" size="25" color="#878787" title="Arhitektura rešitve"] Konfiguracija NetApp diskovnega sistema sestoji iz 18 krmilnikov FAS6220, štirih krmilnikov zadnje generacije FAS8060 in dvema krmilnikoma FAS6220 za razvoj in testranje. Za potrebe varnostnega kopiranja podatkov uporabljajo dva FAS6250, za potrebe neprekinjenega poslovanja ključnih procesov pa imajo na oddaljeni lokaciji na Madžarskem še štiri krmilnike FAS8040. Za zagotavljanje krajših odzivnih časov so v CERNU nadomestili klasične diske s PCI Flash tehnologijo in na ta način zmanjšali število potrebnih diskov za zagotavljanje performans. Problem je znan v okoljih, kjer je potrebno zagotavljati odzivnost s pomočjo velikega števila diskov, njihove kapacitete pa niso potrebne.[/service]  

  [service icon="moon-bubble-user" size="25" color="#878787" title=""]"Rast podatkov nekaterih podatkovnih poteka zelo hitro, celo do 100TB na leto. Dodajali smo diske za kapaciteto in za odzivnost. Iskanje naključnih, majhnih blokov so tipični primeri delovnih obremenitev. Čez 70% zahtevkov je naključnih, bloki so 8k, zahtevki pa so servirani v manj kot 1 milisekundi." Vodja skupine za upravljanje storitev s področja podatkovnih baz, Eric Cranche[/service]   [service icon="moon-stats-up" size="25" color="#878787" title="Doseganje visokih performans"]Za ključne aplikacije so dodali NetApp FlashCache PCIe vmesnike, v nekaterih primerih pa so zaradi limite FlashCache predpomnilnika na sistemih dodali tudi SSD diske. Ugotovili so, da je dodajanje SSD diskov precej bolj enostavno, pa tudi limite so višje. V CERN-u poleg SSD diskov na NetApp diskovnemu sistemu uporabljajo tudi SATA kapacitete, ki nudijo prostor za podatke preko 10GbE ethernet tehnologije. Oracle dostopa do diskovnih sistemov preko svoje verzije NFS protokola (dNFS), za varnostno kopiranje in restavriranje vseh podatkov pa potrebujejo le 15 minut.[/service]