Pridobili smo certifikat ISO/IEC 27001:2013!

Z vzpostavljenim in ustrezno vzdrževanim sistemom vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda, smo za področje prodaja IT rešitev, vzdrževanje in upravljanje IT infrastrukture, storitve DRaaS in IaaS pridobili certifikat ISO/IEC 27001:2013. S tem smo od zunanjega neodvisnega certifikacijskega organa pridobili potrdilo, da sistematično in celovito pristopamo k varovanju informacij. Z vzpostavljenim sistemom vodenja varujemo lastna ter v vzdrževanje in upravljanje zaupana informacijska sredstva pred grožnjami, ki lahko vplivajo na njihovo zaupnost, integriteto in razpoložljivost. S krovno politiko sistema upravljanja varovanja informacij se bomo še naprej trudili ohranjati kakovost naših storitev, izboljšali ozaveščenost zaposlenih, dobaviteljev in strank glede informacijske varnosti ter skrbeli za ugled našega podjetja. Certifikat nam utrjuje pot integriranega izboljševanja pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti, strankam pa vliva zaupanje pri sodelovanju z nami.

 

p

 

p

 

p