Samo nebo je meja - Splunk je razširljiv

Nekaj mesecev po začetku uporabe platforme Splunk> Enterprise in njenih osnovnih funkcionalnosti se Splunk običajno prične širiti kot "gobe po dežju" znotraj podjetja. Podatke lahko zajemamo iz različnih virov (strežniki, omrežje, podatkovne baze, senzorji, splet...), jih obogatimo z "dodatnim znanjem", pripravimo poročila in jih izvozimo v podatkovno bazo ali CSV datoteko.

Kaj pa ko ne gre več?


Sem ter tja nas pričaka problem, katerega z obstoječo funkcionalnostjo platforme Splunk ni mogoče rešiti. Zato so Splunkovi inženirji prilagodili platformo tako, da se jo lahko nadgrajuje horizontalno in vertikalno.
splunk-razsirljivost
Horizontalno nadgrajevanje je možno s širjenjem nabora iskalnih ukazov, ki so na voljo za raziskovanje informacij v zajetih podatkih. Izdelava namenskih ukazov (custom search commands) za obdelavo podatkov je omogočena s pomočjo programskega jezika Python, statističnega jezika R, klici analitične platforme KNIME... Na ta način je možno izvajati tudi napredne analitične funkcije, katerih trenutno še ni v naboru iskalnih ukazov. Za izvedbo specifičnih vizualizacij lahko uporabimo knjižnico D3. Vertikalna fleksibilnost je izvedljiva na dva osnovna načina. Na platformi Splunk je možno razviti aplikacije, ki avtomatizirajo in združujejo njegove funkcionalnosti v zaključene celote. Veliko aplikacij je sicer že razvitih in objavljenih na portalu Splunkbase, od koder si jih lahko vsakdo pretoči in namesti. Druga možnost je dvosmerna komunikacija Splunka z drugimi programskimi rešitvami - programske rešitve lahko zajemajo podatke iz Splunka in jih uporabljajo za svoje obdelave/prikaze ali pa jih Splunk posreduje avtomatsko. Možnosti za razširitev platforme Splunk> je torej veliko. Meje so torej le v naši glavi in iz odziva trga vidimo, da se meje vztrajno premikajo.